MediCanna

CV for speciallæge
Edith Raffn

Edith Raffn blev læge i 1975. Herefter var hun reservelæge på en række afdelinger, hvor hun havde medicin, kirurgi, øre-næse-hals, psykiatri, røntgen, gynækologi og obstetrik, fysiurgi og revalidering. Kunne hermed arbejde som alment praktiserne læge, men har kun arbejdet som sådan efter almindelig arbejdstid på Kofoeds Skole, i 8 år. 
 
Edith Raffn tog sin ph.d. om lungekræft og mesoteliom i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun bla. arbejdede sammen med National Cancer Institute i USA om hjernecancer og myelomatose. 
 
Hun blev senere speciallæge i samfundsmedicin, først i administrativ medcin og siden i arbejdsmedicin. 
 
Hun har i Direktoratet for Arbejdstilsynet arbejdet med regulering af kræftfremkaldende stoffer og bla. været med til at udarbejde reglerne for at arbejde med cytostatika på hospitalerne. 
 
I flere perioder har hun arbejdet på arbejsmedicinske klinikker, herunder som overlæge og ligeledes i flere perioder som embedslæge, hvor hun har behandlet mange klagesager. Sidst har hun gennem 5 år arbejdet som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse.

Nu er hun frivillig i Tidslerne, hvor hun underviser på Lysglimt et par gange om året og skriver i Tidslernes blad.

<< tilbage  

 

 

 

MediCanna.dk — Frederiksgade 7, 1. sal, 3400 Hillerød — Telefon 25 85 20 20